سامانه ثبت تماس های مجموعه

ثبت کلیه تماس های ورودی و خروجی مشتری

سامانه یکپارچه مدیریت مجتمع باژ

مجتمع های تجاری ، مسکونی ، اداری

تحت وب و دارای نسخه آیفون و اندروید

Crm   تخصصی شرکت های ISP و    ISDP

ارتباط کامل با اکانتینگ هایSIB  , IBSng , NetBill  

هر آنچه یک شرکت اینترنتی نیاز دارد...

اسپا Crm

اسپا Crm

تماس با ما

تماس با ما

مدیریت مجتمع باژ

مدیریت مجتمع باژ

استخدام

Employment